Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 56 m²
 • 21 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 48.45 m²
 • 14.2 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 40 m²
 • 15.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 3.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 29.6 m²
 • 12 tỷVND