Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 71.9 m²
 • 10.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 39.4 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 42 m²
 • 10.7 tỷVND
E
 • 6
 • 7
 • 60.9 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 41.1 m²
 • 6.8 tỷVND