Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 65 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 64.2 m²
 • 4.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 51.6 m²
 • 7.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 72 m²
 • 9.69 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 400 m²
 • 26 tỷVND