Nhà đất lân cận

A
 • 11
 • 11
 • 51.5 m²
 • 12.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 47.1 m²
 • 5.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 32.6 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96.5 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 30.7 m²
 • 7.5 tỷVND