Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 68.5 m²
 • 11.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 7.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 97.59 m²
 • 7.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 86.62 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.3 tỷVND