Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.6 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 51.2 m²
 • 3.15 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 203 m²
 • 16.15 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 97.45 m²
 • 7.64 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 50.07 m²
 • 2.63 tỷVND