Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 106 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 150 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 114 m²
 • 3.99 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 100 m²
 • 2.69 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 41 m²
 • 2.7 tỷVND