Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.4 m²
 • 6.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38.5 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 52.9 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 151.9 m²
 • 17.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 61.64 m²
 • 1.55 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2 tỷVND