Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38.4 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 92 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.4 m²
 • 6.95 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 100 m²
 • 10.6 tỷVND
E
 • 151.9 m²
 • 17.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 83.08 m²
 • 6 tỷVND