Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 40 m²
 • 2.38 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 438.6 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 173.7 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 45 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 46.2 m²
 • 3.75 tỷVND