Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 126 m²
 • 32 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 83.9 m²
 • 16.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 90 m²
 • 10.8 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 90 m²
 • 14 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84 m²
 • 16 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 46.7 m²
 • 4.2 tỷVND