Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 2.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 40.4 m²
 • 3.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.9 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 35.8 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 64 m²
 • 4.2 tỷVND