Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 134 m²
 • 6.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 64 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 95 m²
 • 4.25 tỷVND
E
 • 51.7 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 137 m²
 • 11 tỷVND