Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 18.79 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 29 m²
 • 2.95 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 20.6 m²
 • 2.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 9.92 m²
 • 1.75 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 26 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 77.6 m²
 • 3.95 tỷVND