Nhà đất lân cận

A
 • 223.4 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 74.8 m²
 • 17.5 tỷVND
C
 • 6
 • 7
 • 119.7 m²
 • 23.5 tỷVND
D
 • 4
 • 6
 • 100 m²
 • 18.8 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 68 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 6.8 tỷVND