Nhà đất lân cận

A
 • 115.5 m²
 • 5.4 tỷVND
B
 • 65 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 242.2 m²
 • 13.5 tỷVND
F
 • 63.8 m²
 • 3.69 tỷVND