Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39.6 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 145.6 m²
 • 15.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 4.1 tỷVND