Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.4 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 51 m²
 • 10.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 77.6 m²
 • 3.95 tỷVND
E
 • 40.1 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48.7 m²
 • 3.85 tỷVND