Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 29.6 m²
 • 2.75 tỷVND
B
 • 68.9 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 78.1 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 46.7 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 46.4 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 3.55 tỷVND