Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 52.4 m²
 • 8.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 49.3 m²
 • 11.9 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 40 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 55 m²
 • 5.6 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 83 m²
 • 7.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 26.6 m²
 • 3.79 tỷVND