Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65.2 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 15.9 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 40 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.1 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 38.3 m²
 • 4.54 tỷVND