Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 133 m²
 • 10.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.2 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 63 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 46 m²
 • 5.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 26.7 m²
 • 4 tỷVND