Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 24.2 m²
 • 2.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 147 m²
 • 12.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 36.4 m²
 • 7.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22.44 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 36 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 52 m²
 • 6.6 tỷVND