Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 66.7 m²
 • 8.9 tỷVND
B
 • 7
 • 5
 • 112 m²
 • 16.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 6.25 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 149.1 m²
 • 13.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 35 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 39.8 m²
 • 4.34 tỷVND