Nhà đất lân cận

A
 • 44.6 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 30.6 m²
 • 4.99 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 48.5 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21.12 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.49 tỷVND