Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 61.2 m²
 • 22 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.9 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 91.8 m²
 • 26 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 27.4 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 56.5 m²
 • 14 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 56.7 m²
 • 17.5 tỷVND