Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 5
 • 111.3 m²
 • 21.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.4 m²
 • 4.55 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 44.71 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 30.1 m²
 • 4.8 tỷVND