Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 24.85 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 17.7 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 13 m²
 • 1.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 79.1 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 5 tỷVND