Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 202 m²
 • 14.54 tỷVND
B
Đã bán
 • 240 m²
 • 16.1 tỷVND
C
 • 70
 • 28
 • 740 m²
 • 65 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 14 m²
 • 3.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 10 tỷVND