Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 17.26 m²
 • 1.35 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.32 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 19.74 m²
 • 1.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 4.25 tỷVND