Nhà đất lân cận

A
 • 83.3 m²
 • 10.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 414 m²
 • 43 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 52.5 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 33 m²
 • 1.95 tỷVND
F
 • 321 m²
 • 29 tỷVND