Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 20
 • 20
 • 100 m²
 • 23 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 96.1 m²
 • 16.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 89.1 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.7 m²
 • 3.45 tỷVND