Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.34 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 29.6 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 279.88 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 4.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.45 tỷVND