Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 75 m²
 • 18.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 52.9 m²
 • 4.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.4 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 36.7 m²
 • 1.22 tỷVND