Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 80 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 41.1 m²
 • 6.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 28 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 8 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 80 m²
 • 8.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.1 tỷVND