Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 25.5 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 5.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.1 tỷVND