Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 65.8 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 144.2 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 54.6 m²
 • 7.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 72.7 m²
 • 6.6 tỷVND