Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 13.3 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 8.63 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68.3 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 55.2 m²
 • 8.99 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.2 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 57.6 m²
 • 4.95 tỷVND