Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 109.2 m²
 • 8.86 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 76.9 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 56.78 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 2.37 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 30.48 m²
 • 1.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 2.4 tỷVND