Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 69 m²
 • 6.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 110 m²
 • 8.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.3 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 76.9 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 67.5 m²
 • 5 tỷVND