Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 38.4 m²
 • 3.37 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 40.4 m²
 • 4.35 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 69.2 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 190.6 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 90.4 m²
 • 3.2 tỷVND