Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 43.3 m²
 • 7.72 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.2 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 44.4 m²
 • 6.67 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 93 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 6
 • 7
 • 105.44 m²
 • 16.5 tỷVND