Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 31.7 m²
 • 7.35 tỷVND
B
 • 6
 • 5
 • 80 m²
 • 17 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 27.1 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 47 m²
 • 7.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 140 m²
 • 26 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 76.4 m²
 • 11.6 tỷVND