Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 19.3 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.5 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 35.4 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 36.9 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 40.6 m²
 • 7.99 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 25.4 m²
 • 4.25 tỷVND