Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 61.3 m²
 • 5.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 380 m²
 • 30 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.1 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 52.8 m²
 • 9.5 tỷVND