Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 7.85 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 26 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 67.4 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68.9 m²
 • 8.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 63.4 m²
 • 6.9 tỷVND