Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 4
 • 46.8 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 16.2 m²
 • 3.35 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 80.3 m²
 • 14 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 28.9 m²
 • 6.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82.8 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 24.5 m²
 • 3.8 tỷVND