Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 70.1 m²
 • 10.7 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 56.7 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 33.6 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 47.6 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 27 m²
 • 2.6 tỷVND