Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 1.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 7
 • 3
 • 114 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 8
 • 6
 • 48.5 m²
 • 5.59 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 50 m²
 • 7.3 tỷVND