Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57.4 m²
 • 7.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 125.75 m²
 • 7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 78 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 93 m²
 • 24 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 6.2 tỷVND